homeความเป็นมาบริการ ผลงานการติดต่อตำแหน่งงาน:)
jobs-tab
 

รับสมัครงาน

 

 

1) Graphic Designer | Part time
คุณสมบัติ :
- มีความสามารถ ด้านการออกแบบ graphic design
- ทำงานตรงต่อเวลา
ผู้สนใจ ส่งตัวอย่างผลงาน มาที่ : emphasites @ hotmail.com
เขียน subject ว่า สมัคร Graphic Designer parttime

 

2) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาด้าน พาณิชยศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , การตลาด
- มีประสบการณ์​ด้าน การทำโครงการ หรือ ขยายธุรกิจ
- มีบุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
​​- หากมีความสนใจ หรือ ความรู้เรื่อง ธุรกิจ Online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และ online media ได้ดี
ผู้สนใจ ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติ มาได้ที่ emphasites @ hotmail.com
โดย ใส่ Subject ว่า : สมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 
EMPHASITEs Co.,Ltd.